Ratecon Oy valmistaa, toimittaa ja asentaa:

 • riista-aidat
 • suoja- ja turva-aidat kallioleikkauksiin, satamiin, sähköasemille, linkkimastoille, junaradoille sekä asema-alueille (myös maadoitettuina) ja vaikka tontin ympärille
 • työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvät työnaikaiset aidat asennettuna ja purettuna

Valmistus ja asennukset aina voimassa olevien viranomaisohjeitten laatuvaatimusten ja asennustoleranssien mukaisesti. Materiaali- ja asennustakuu.

Ratecon Oy valmistaa, toimittaa ja asentaa:

 • väyläviraston tyyppihyväksytyt teräsrakenteiset tie-, silta-, kv-väylä- sekä yhdistelmäkaiteet
 • kaikki tyyppihyväksytyt kaiteiden lisäosat, taivutukset, asennukset louhe- ja maapenkereisiin tai vaikka päällysteen läpi
 • työnaikaiset kaiteet myös kuntotarkastetuista käytetyistä materiaaleista
 • kaiteiden vauriokorjaukset, kaiteiden purkaminen esim. uusimisen yhteydessä
 • myös teräsrakenteiset erikoiskaiteet, törmäyspuskurit, kokoonpuristuvat kaiteiden päät

Valmistus ja asennukset aina voimassa olevien viranomaisohjeitten laatuvaatimusten ja asennustoleranssien mukaisesti. Tarvittaessa nopealla aikataululla ja koko Suomen alueella. Materiaali- ja asennustakuu.

Ratecon Oy valmistaa, toimittaa ja asentaa:

 • EXC2 ja EXC3 luokan teräsrakenteet esim. kulkusillat, teräsrungot, meluaitojen runkorakenteet
 • teräsrakenteiden pintakäsittelyt: sinkitys ja maalaukset
 • hitsaussaumojen laadunvarmistus
 • keikkahitsaukset luokkahitsareilla
  • työsillat ja niiden purku
  • työnaikaiset telinerakenteet ja niiden purku
  • teräsponttiseinät ja niiden purku
  • oma kalusto

Ratecon Oy ylläpitää korkeaa tasoa työturvallisuudessa ja ympäristön huomioimisessa liiketoiminnassaan. Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat välttämättömiä toimia ammattimaisessa kokonaisvaltaisessa turvallisuusalan materiaali- ja laitetoimituksissa sekä asennuksissa.
Ratecon Oy soveltaa ensisijaisesti tilaajan, rakennuttajan tai loppuasiakkaan turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä -ohjeita. Omissa töissämme sovellamme RT Rakennusteollisuuden työturvallisuuskansiota.

Henkilökuntamme on koulutettu lain mukaisilla korttikoulutuksilla työmaille ja liikenneympäristöihin. Lisäksi pidämme yleisiä ja kohdekohtaisia turvallisuusperehdyttämisiä asentajillemme. Kuukausittain keräämme asentajakokemukset tapahtumineen tai pelkästään läheltä piti tilanteineen jatkuvan turvallisuuskokemuksen keräämiseksi ja siten sen parantamiseksi.

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan melu on ei-toivottua ääntä, joka on epämiellyttävää, häiritsevää, odottamatonta tai kuulolle haitallista. Suurin osa ympäristömelusta on peräisin liikenteestä, erityisesti tieliikenteestä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee, että tieliikennemelun ilta- ja yöpainotetun vuorokauden keskiäänitason tulisi alittaa päivällä ja yöllä keskiäänitasot siten, että vakavaa häiritsevyyttä ja vakavia unihäiriöitä ei syntyisi.

EU:n ympäristömeludirektiivi määrittelee ympäristömelun raportointirajat ja Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan vuonna 2017 noin 600 000 ihmistä altistui Suomessa vähintään tieliikennemelulle.

Suomessa Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Suomessa alue määritellään melualueeksi, jos melutaso ylittää ulkona melun päiväohjearvon tai yöohjearvon.

Ratecon Oy suunnittelee, valmistaa, asentaa ja huoltaa erilaisia melunsuojausratkaisuja tie- ja raideliikenneympäristöihin sekä teollisuuden melun torjuntatarpeisiin.
RTC Noise R ja C seinäratkaisut soveltuvat moniin sovellutuksiin melun hallintaan. RTC Noise R on melua rajoittava aita suojauskohteen puolella ja RTC Noise C on ääntä absorboiva seinä rajoittaen siten ääntä aidan molemmilla puolilla.

RTC eNoise R ja C meluseinäratkaisut valmistetaan kierrätettävästä ja ympäristöystävällisestä puumateriaalista.

RTC Noise meluseinät ovat koettuja vakioratkaisuja erilaisiin ulkonäköratkaisuihin. Ratecon Oy valmistaa myös asiakkaan suunnittelemia meluseiniä projektikohtaisiin tarpeisiin.

Onko sinulla mielessä jokin projekti, jossa voisimme auttaa?

Ota yhteyttä